30 November 2014

Formulir Perkara Tindak Pidana

11/30/2014


Ketentuan mengenai formulir perkara tindak pidana dapat merujuk pada peraturan Keptusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung No KEP-132/JA/1 1/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Berikut merupakan kode formulir perkara yang selanjutnya dikenal dengan kode - P :
1.LAMPIRAN IKARTU DATA PENYELIDIKAN
2.LAMPIRAN IIKARTU DATA PENYIDIKAN
3.LAMPIRAN IIIKARTU DATA PRA PENUNTUTAN
4.LAMPIRAN IVKARTU DATA PENUNTUTAN
5.LAMPIRAN VKARTU DATA EKSEKUSI
6.P-1PENERIMAAN LAPORAN (TETAP)
7.P-2SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN
8.P-3RENCANA PENYELIDIKAN
9.P-4PERMINTAAN KETERANGAN
10.P-5LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN
11.P-6LAPORAN TERJADINYA TINDAK PIDANA
12.P-7MATRIK PERKARA TINDAK PIDANA
13.P-8SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
14.P-8ARENCANA JADWAL KEGIATAN PENYIDIKAN
15.P-9SURAT PANGGILAN SAKSI - TERSANGKA
16.P-10BANTUAN KETERANGAN AHLI
17.P-11BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI
18.P-12LAPORAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN
19.P-13USUL PENGHENTIAN PENYIDIKAN - PENUNTUTAN
20.P-14SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
21.P-15SURAT PERINTAH PENYERAHAN BERKAS PERKARA
22.P-16SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
23.P-16ASURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
24.P-17PERMINTAAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN
25.P-18HASIL PENYIDIKAN BELUM LENGKAP
26.P-19PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA...YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL...UNTUK DILENGKAPI
27.P-20PEMBERITAHUAN BAHWA WAKTU PENYIDIKAN TAMBAHAN PERKARA ATAS NAMA…YANG MELANGGAR PASAL…SUDAH HABIS
28.P-21PEMBERITAHUAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKA…SUDAH LENGKAP
29.P-21APEMBERITAHUAN SUSULAN HASIL PENYIDIKAN PERKARA PIDANA A.N. TERSANGKA …SUDAH LENGKAP
30.P-22PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
31.P-23SURAT SUSULAN PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI A.N….YANG DISANGKA MELANGGAR PASAL…
32.P-24BERITA ACARA PENDAPAT
33.P-25SURAT PERINTAH MELENGKAPI BERKAS PERKARA
34.P-26SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
35.P-27SURAT KETETAPAN PENCABUTAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
36.P-28RIWAYAT PERKARA
37.P-29SURAT DAKWAAN
38.P-30CATATAN PENUNTUT UMUM
39.P-31SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA
40.P-32SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT
41.P-33TANDA TERIMA SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA/SINGKAT
42.P-34TANDA TERIMA BARANG BUKTI
43.P-35LAPORAN PELIMPAHAN PERKARA
44.P-36PERMINTAAN BANTUAN PENGAWALAN TAHANAN/PENGAMANAN PERSIDANGAN
45.P-37SURAT PANGGILAN SAKSI AHLI/TERDAKWA/TERPIDANA
46.P-38BANTUAN PEMANGGILAN SAKSI AHLI/ TERDAKWA TERPIDANA
47.P-39LAPORAN HASIL PERSIDANGAN
48.P-40PERLAWANAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ PENETAPAN HAKIM
49.P-41RENCANA TUNTUTAN PIDANA
50.P-42SURAT TUNTUTAN
53.P-45LAPORAN PUTUSAN PENGADILAN
54.P-46MEMORI BANDING
55.P-47MEMORI KASASI
56.P-48SURAT PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
57.P-49SURAT KETETAPAN GUGURNYA/HAPUSNYA WEWENANG MENGEKSEKUSI
58.P-50USUL PERMOHONAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
59.P-51PEMBERITAHUAN PEMIDANAAN BERSYARAT
60.P-52PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PELEPASAN BERSYARAT ORDINANSI TAHUN 1939 NO 77 JO PASAL 15 KUHP DAN  PASAL 27 AYAT 1 UU NO. 5 TAHUN 1991
61.P-53KARTU PERKARA TINDAK PIDANA

1 Comment

  1. Terimakasih buat sharing ilmu pengetahuannya.

    Sangat banyak mnfaatnya, semoga di berkati Tuhan, amin.

    ReplyDelete